Generalforsamling 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Holbæk Cykelsport.
Fredag d. 30. januar 2015 kl. 19.00
Generalforsamling gennemføres efter følgende dagorden:

* Valg af dirigent og referent

* Formandens beretning

* Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
   Årsregnskab 2014

* Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
   Budget 2015

* Behandling af indkomne forslag
   Forslag skal være formanden i hænde senest d. 24. januar 2015.
    d. 14. januar er der indkommet et forslag:se her

* Valg:
   Valg til bestyrelse;
    På valg  er;
    - Hans Buch (modtager ikke genvalg)
    - Carsten Grønberg (modtager genvalg)
    - Inge Dahlmann (modtager genvalg)
*  Valg af suppleant
   På valg er;
   - Lars Elmkjær (modtager genvalg)
   - Carsten Grønberg (Er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Hans Berner)
* Valg af revisor
  På valg er;
   - Richard Kristiansen
   - Finn Højland
Valg af revisorsuppleant
  På valg er;
   - Vagn Priesler

* Eventuelt

Indkaldelse som PDF HER

Efter generalforsamlingen er der Grønlangkål, Brunkartofler og skinke
Husk tilmelding til Inge Dalhmann

Med venlig hilsen og godt nytår 
Bestyrelsen

 

{MODULE:PAGE_BOX1}
{MODULE:PAGE_BOX2}
{MODULE:PAGE_BOX3}