Ordinær generalforsamling

Holbæk Cykelsport Indkalder til:

Ordinær Generalforsamling i Holbæk Cykelsport Fredag d. 25 januar 2013 klokken 19.00 i klubhuset Borgmestergårdsvej 18, 4300 Holbæk.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirgent

2. Formandens beretning

3. Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontigent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse-på valg er Mogens Buschbjerg , Inge Dahlmann & Per Frykmann, Mogens og inge modtager genvalg for en 2 årig periode. Per ønsker efter en periode at fratræde.

7. Valg af suppleant(er)

8. Valg af revisor.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

11. Spisning-hyggeligt samvær.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes på e-mail: holbaek.cykelsport@gmail.com

eller til Per Frykmann, Heibergs have 36, 4300 Holbæk, senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Indkomne forslag offentliggøres 5 dage før generalforsamling på hjemsiden.

Efter generalforsamlingen vil der traditionen tro blive serveret glaseret skinke med grønlangkål og brunede kartofler. I den forbindelse skal di tilmelding bære modtaget senest fredag d.18 januar på 4043 4375 eller e-mail: ingedahlmann@gmail.com.

Mvh. Og på gensyn d. 25 januar Bestyrelsen

 

{MODULE:PAGE_BOX1}
{MODULE:PAGE_BOX2}
{MODULE:PAGE_BOX3}