Forstå din holdkaptajn

31-03-2023

Manual til holdkaptajner – Holbæk Cykelsport 2023
Igennem de senere år er Holbæk Cykelsport vokset i størrelse og vi er blevet flere
medlemmer i motionsafdelingen. Dette betyder, at vi har et meget bredt spekter af
ryttere. Lige fra de hurtige som ligger lige under eller på licensniveau og til hold 4
ryttere, som gerne vil køre en tur i et roligere tempo.
Det er vigtigt, at der er plads til alle i Holbæk Cykelsport og det stiller derfor krav til
vores bredde og udbud af kaptajner. Uden kaptajner - ingen klub.

Nye medlemmer
En af vores udfordringer har været at have nye medlemmer med og få dem
introduceret på ordentlig vis. Det er vigtigt at man føler sig velkommen og godt
behandlet.
I ”gamle dage” blev man introduceret på hold 4 af gode og erfarne klubmedlemmer.
Herefter rykkede man op efterhånden som erfaringen blev bygget på. Det fungerede
godt og man lærte hurtigt andre at kende i klubben.
Det er et fælles ansvar for ALLE klubbens medlemmer at opføre sig pænt og
ordentligt overfor nye medlemmer, så de får lyst til at komme til de efterfølgende
træningsaftener.

Holbæk Cykelsport’s 10 Bud!
Igennem mange år har vi kørt efter klubbens de 10 bud, som gælder på alle
ture/træninger:
1. Ved trænings start meddel hurtigt om du er kaptajn og på hvilket hold.
Appellér til at medlemmer hurtigt stiller sig på det hold de ønsker at køre på.
Forsøg at få medlemmer til at være fleksible og positive hvis de bliver bedt om
at køre på et andet hold. Kaptajn skal indrette træning efter laveste niveau i
gruppen. Maksimalt antal i gruppe er 12 ryttere.

2. Vi kører 2 og 2 – skifter med indianerskift! Alle hold skifter højre om. Ved
større veje som Nykøbingvej, Ringstedvej, Ryevej eller hvor kaptajnen
skønner, det er nødvendigt, køres der 1 og 1. Husk at melde om biler
for/bagfra og giv plads til at biler kan komme forbi os på en sikker måde. Ved
passage af store veje, stopper gruppen og der passeres samlet.

3. De første 10 km er opvarmning!

4. Kaptajn bestemmer tur og evt. træning. Træning kan varieres med intervaller,
med bakker eller højt snit. Kaptajnen tager udgangspunkt i vejr og fremmøde,
samt lytter til ønsker fra gruppen. Ved intervaltræning skal fart mellem
intervaller være lav. Instruktioner til gruppen gives ved at stoppe gruppen og
forklare hvad der skal udføres.

5. Ved interval vælges aftalte ruter og der samles op ved aftalt sted når alle er
fremme.

6. Eventuelle diskussioner eller korrektioner fra kaptajns side gives ved at stoppe
gruppen og på en ordentlig måde få clearet problematikken. Kaptajner skal
forsøge at give kritik på en konstruktiv måde.

7. Færdselsreglerne skal overholdes når vi kører! Tag stort hensyn til øvrig trafik!

8. Hold til højre når vi passerer en bakke! I byzone sættes farten ned!

9. Pas på med skiltespurter, hvis der ikke er gode oversigt forhold.

10.Tag godt imod nye medlemmer og lær dem at køre efter vores regler!

Gode råd til holdkaptajnen
• Gør træningsturen interessant, både træningsmæssigt og socialt. Giv
feedback under og efter træningen. Tag ansvar hvis uheldet er ude. Hjælp
med slangeskift ved punktering.

• Tal med evt. problemryttere efter træningen, - ikke under træningen.

• Hvis en eller flere ryttere skal lade vandet, foregår det i det åbne landskab,
evt. bag et træ eller busk, ikke i bymæssig bebyggelse, eller op af folks hække.

• Før træning benyttes toilet under tribunen eller inde i Sportsbyen.

• Færdselsloven skal ALTID overholdes.

• ALLE ryttere SKAL køre med CE godkendt cykelhjelm.

• ”Sammen ud og sammen hjem”- det er vores motto. Alle ryttere skal sikkert
hjem. Hvis en rytter bliver sløj eller er fejlplaceret følges denne hjem af 1-2
ryttere. Ingen må efterlades alene.