Indkaldelse til Generalforsamling.

Opdateret: jan. 27

Indkaldelse til Generalforsamling.


Godkendt regnskab vil ligge på vor hjemmeside hjemmeside efter godkendelse afrevisorer


Dato: Fredag. 21. Februar.

Tid: 19:00

Sted: Holbæk Sportsby Sports alle 1, Holbæk


Generalforsamling gennemføres jf vedtægterne efter følgende dagorden:


• Valg af dirigent og referent

• Formandens beretning

• Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, her under fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget.

 • Bestyrelsen foreslår an kontingentforhøjelse fra 400,- kr. årligt til 500,- kr. årligt

• Behandling af indkomne forslag

• Valg:

• Valg til bestyrelse

På valg

 • Henning Hjelm Hansen

 • Kenneth Kirbyholm

 • Lars Bang

 • Mikkel Hansen - modtager ikke genvalg

 • Benny Stillhoff Nielsen - modtager ikke genvalg

• Valg af suppleant

På valg

 • Svend Ole Nielsen

 • Sebastian Skou - modtager ikke genvalg

 • Varcant

• Valg af revisor

På valg

 • Inge Dahlmann

 • Finn Højland

• Valg af revisorsuppleant

På valg

 • Vagn Priesler

• Eventuelt


Som sædvanlig er der grønlangkål, brunede kartofler og skinke efter generalforsamlingen så HUSK TILMELDING PÅ MAIL TIL senest tilmelding d. 17. Feb.

benny@stillhoff.eu

120 visninger